Človek nie je robot.
Preto si jedného zamestnajte.
Produkujte viac ako ostatní. Znížte mzdové náklady. Zvýšte svoj zisk.
Začnite s digitálnou optimalizáciou podnikových procesov skôr, než bude neskoro.
Produkujte viac ako ostatní. Znížte mzdové náklady. Zvýšte svoj zisk. Začnite s digitálnou optimalizáciou podnikových procesov skôr, než bude neskoro.
Prihláste sa k odberu newslettera, a nezmeškajte tie najdôležitejšie novinky a najvýhodnejšie ponuky.
Nezmeškajte tie najdôležitejšie novinky a najvýhodnejšie ponuky »

hello world!
Spoznajte služby
digitálnej optimalizácie
Robotic Process Automation
Počítačový software (robot) vykonávajúci
repetetívne úlohy.
Zistiť viac
SAP ERP Consulting
& Development
Konzultácie v oblasti implementácie,
transformácie a pod.
Zistiť viac
Process Mining
Mapovanie a optimalizácia vašich procesov založená na dátovej analýze.
Zistiť viac
Robotic Process Automation
Služba, ktorá prináša pre zamestnanca a všeobecne pre celý podnik nové príležitosti, zdroje a kapacitu na inovácie, zlepšenia a zvýšenie efektivity.

To znamená rast, napredovanie a hlavne zlepšenie pozície na trhu.
Prečo sa rozhodnúť pre RPA?
Zníženie nákladov
RPA robot dokáže pracovať nepretržite 24/7/365 a vaše mzdové náklady by znížil o 35-65%.
Zvýšená presnosť
Eliminácia chýb vedie k zníženiu nákladov a potenciálnych strát z dôvodu chybných dát.
Rýchla ROI (Return On Investments)
Rýchla návratnosť investície
v rozsahu 6-9 mesiacov vďaka vysokej rýchlosti automatizácie.
Neinvazívna technológia
Technológia nevyžaduje žiadne zmeny v IT architektúre daného podniku, ani v ostatných aplikáciách.
Zákaznícka skúsenosť
Zvýšenie kvality služieb až na úroveň 100% zákazníckej spokojnosti. Takisto zníženie časov dodania.
Inovácie a rast podniku
RPA roboti preberajú opakujúce sa úlohy s nižšou pridanou hodnotou, zatiaľ čo ich budú manažovať ľudia.
Zlepšenie podnikových procesov
RPA zlepšuje kvalitu jednotlivých procesov a všeobecne tak zvyšuje celkovú produktivitu podniku.
Flexibilita
Akonáhle existuje jeden robot, ďalší roboti môžu byť nasadení v krátkom čase za minimálne náklady.
Široké spektrum uplatnenia RPA
v podnikových procesoch
Financie
Automatizácia prijatých faktúr – príjem, zaradenie, extrakcia dát a následné zaúčtovanie do informačného systému, uloženie v archíve
Automatizácia spracovania, účtovania a archivácie bankových výpisov a bločkov
Kontrola faktúr po splatnosti a notifikácia osôb
Porovnávanie cien a výber dodávateľov
Cestovné príkazy – kontrola, účtovanie
Párovanie faktúr s platbami
Automatizácia / generovanie reportov
Personalistika, ľudské zdroje
Nastúp / výstup zamestnanca – robot vytvorí a pripraví potrebné používateľské účty, prístupy a objedná potrebné pracovné pomôcky
Mzdy – kontrola dochádzky, spracovanie, účtovanie
Osobné údaje – kontrola, tvorba, zmena a výmaz vo všetkých informačných systémoch spoločnosti
Výberové konania – skríning a filtrácia uchádzačov
Zákaznícke centrum
Tvorba alebo storno objednávok na základe zákazníckych požiadaviek
Automatické odpovede na základe vopred definovaných pravidiel, s možnosťou vstupovať do rôznych informačných systémov spoločnosti a podať zákazníkovi relevantnú informáciu
Vybavovanie rôznych žiadostí / potvrdení
Overovanie dostupnosti tovaru
Široké spektrum uplatnenia RPA
v podnikových procesoch
Obchod
Validácia zmlúv a kontraktov
Tvorba kontraktov / zákaziek v IS
Kontrola a plánovanie materiálových zásob potrebných k dodaniu
Automatické vydávanie a zasielanie faktúr
Nákup
Automatická tvorba a zasielanie objednávok
Tvorba a údržba kmeňových záznamov v danom IS
Kontrola dodávateľov
Automatické účtovanie príjemky
Informačná technológia
Automatizácia monitoringu IT infraštruktúry
Automatizácia vybavovania helpdesk tiketov
a mnohé iné...
V závislosti od procesov konkrétnej spoločnosti
SAP ERP
Consulting & Development
Súbor konzultačných služieb, vďaka ktorým zefektívnite svoje fungovanie celopodnikového informačného systému SAP ERP. Cieľom je zlepšenie podnikových procesov, lepšia produktivita a zvýšenie zisku.

Taktiež sa vieme postarať o kompletnú implementáciu tohto systému do vášho podniku.
Konzultácie v 5 oblastiach
Implementácie
Transformácie
Dátové migrácie
Optimalizácia
a automatizácia
Riešenie konkrétnych problémov
Doplňujúce služby
Vývoj na mieru šitých programov a rozhraní
Školenia
Process Mining
Služba, vďaka ktorej sa vaše procesy stanú prehľadnými a efektívnejšími.

Z vašich informačných systémov vytvoríme dátovú analýzu, na základe ktorej vieme odhaliť skryté problémy a príležitosti, odstrániť chybovosť, zrýchliť procesy a umožniť obrovský potenciál na zníženie operatívnych nákladov a zvýšenie príjmov.
Získajte konkurenčnú výhodu
vďaka porozumeniu vlastných procesov
Porovnanie procesov pred optimalizáciou a po nej
Vďaka technológiam modernej doby máte aj vy konečne príležitosť vidieť svoje procesy v skutočnej podobe, bez ovplyvnenia skreslenými údajmi, neaktuálnymi procesnými diagramami alebo subjektívnymi názormi.
Kto sa už rozhodol pre
efektívnejšie fungovanie podniku
Prípadová štúdia #1
Požiadavka:
Automatizácia kontroly a následného uvoľňovania predajných zákaziek v ERP systéme SAP
Skrátenie času a zníženie chybovosti celého procesu, spôsobenej ľudským faktorom - znížiť operatívne náklady a skrátiť dodacie cykly
Uvoľniť pracovné kapacity zamestnancov od repetetívnych a zdĺhavých úloh s nízkou pridanou hodnotou
Riešenie:
Na základe zadaných pravidiel bol vyvinutý “Robot na kľúč“ a po nasadení beží niekoľkokrát každý pracovný deň, aj cez víkend
Robot, podobne ako človek, stiahne všetky potrebné reporty a informácie zo systému SAP, behom okamihu dáta vyhodnotí a určí, ktorá zákazka môže alebo nemôže byt uvoľnená
Robot všetky zákazky spracuje (uvoľní / neuvoľní), vytvorí report spracovania jednotlivých položiek za jednotlivé krajiny, uloží ho na zdieľaný disk v požadovanom formáte a dátovom rozsahu a zodpovedným osobám pošle upozorňujúci e-mail o priebehu spracovania
Miera automatizácie
100%
Náročnosť
stredná
Mzdové náklady
pred robotizáciou
1.50
človeka
4 ľudia x 3 hod. = 12 hod. denne
Mzdové náklady
po robotizácii
0.06
človeka
1 človek x 30 min. = 30 min. denne
Návratnosť investície
300%
Rýchlosť návratnosti
investície
3.84
mesiaca
Prípadová štúdia #2
Požiadavka:
Automatizácia a elektronizácia prijímania a spracovania dodávateľských faktúr
Skrátenie času a zníženie chybovosti celého procesu, spôsobenej ľudským faktorom - znížiť operatívne náklady a skrátiť dodacie cykly
Uvoľniť pracovné kapacity zamestnancov od repetetívnych a zdĺhavých úloh s nízkou pridanou hodnotou
Riešenie:
Na základe zadaných pravidiel bol vyvinutý “Robot na kľúč“ a po nasadení beží niekoľkokrát každý pracovný deň
Robot na základe vopred určených pravidiel klasifikuje, triedi, zaraďuje a následne posiela prijaté faktúry na automatickú extrakciu dát - po validácii faktúry účtovníkom robot zaúčtuje faktúru do ERP systému, archivuje faktúru a vygeneruje kontrolný report so všetkými požadovanými dátami
Miera automatizácie
90%
Náročnosť
vysoká
Mzdové náklady
pred robotizáciou
3.75
človeka
5 ľudí x 6 hod. = 30 hod. denne
Mzdové náklady
po robotizácii
1.87
človeka
5 ľudí x 3 hod. = 15 hod. denne
Návratnosť investície
125%
Rýchlosť návratnosti
investície
9.60
mesiaca
Ochotne sa s vami porozprávame
Adresa
IDECON s.r.o.
Štúrova 27
040 01 Košice
Fakturačné údaje
IČO: 51998734
DIČ: 2120859895
IČ DPH: SK2120859895
IBAN: SK48 0900 0000 0051 5092 5052
Zoznámte sa. Sme Idecon.
Idecon je mladá firma / start-up s odborným tímom ľudí, ktorí zbierali skúsenosti vo vyše 10 krajinách sveta. Našim hlavným cieľom je zlepšenie výkonnosti Vášho podniku. 

Nami ponúkané softvérové riešenia zvýšia efektivitu podnikových procesov a poskytnú priestor pre inovácie a rast vášho podnikania.
Prihláste sa k odberu newslettera, a nezmeškajte tie najdôležitejšie novinky a najvýhodnejšie ponuky.

hello world!
earthchevron-down